Extraescolars

L’ escola ofereix activitats organitzades des de diferents àmbits: artístic, esportiu, didàctic, idiomes i científico -tecnològic, per tal de donar resposta a les diferents inquietuds i els diferents interessos del nostres alumnes.

L’objectiu de les activitats extraescolars és estimular els aprenentatges i potenciar el desenvolupament integral dels nens i nenes.

HORARI

Activitats de migdia:

. de 13.30h a 14.30h o de 14h a 15h (ESO)

Activitats de tarda:

. de 17h a 18h (de dilluns a dijous)