Primària

 

En el transcurs d’aquesta etapa, l’objectiu fonamental dels alumnes és consolidar les capacitats que s’han anat adquirint en l’Educació Infantil per tal de desenvolupar les competències bàsiques. 

Volem formar persones compromeses, autònomes i competents amb una educació on es desenvolupin les capacitats personals i les habilitats socials.

Partim d’un aprenentatge globalitzat amb l’ús de metodologies innovadores com el treball per projectes que afavoreixen la cooperació, la creativació i la col·laboració en els alumnes, amb la finalitat de garantir a l’alumnat una formació integral i preparar-lo per a l’Educació Secundària Obligatòria.


ESTRUCTURA

. Cicle Inicial (1r i 2n ) de 6 a 8 anys.

. Cicle Mitjà (3r i 4t ) de 8 a 10 anys.

. Cicle Superior (5è i 6è ) de 10 a 12 anys.


HORARI

Matí: de 9h a 12:30h

Tarda: de 15h a 17h

Hi ha servei d’activitats extracurriculars al migdia (de 14h a 15h) i a la tarda (de 17h a 18h)

VOLS VEURE COM TREBALLEM?

Compartim, treballem, ... que fem en els tallers internivells?

Fem pràctiques als laboratoris, de vegades sols i de vegades amb els companys més grans de secundària...

participem en activitats organitzades fora de l'escola,

quan acabem un projecte el presentem als nostres companys de l'escola i a les nostres famílies, pot venir tothom que tingui ganes de veure'ns!!!

fins i tot, hi ha projectes que els compartim amb companys d'altres escoles!!!

EL NOSTRE PROJECTE DE CENTRE APOSTA PER:

TREBALL X PROJECTES (ABP aprenentatge basat en problemes)

Treballem amb una metodologia d’aprenentatge actiu i centrada en l’alumne. Ens basem en resoldre problemes reals o situacions plantejades pels alumnes per tal de potenciar la investigació. Això ens permet desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar les necessitats de manera més personalitzada de cadascun dels alumnes.

TALLERS INTERNIVELLS

En aquests tallers es barregen alumnes de 1r a 3r de primària i per altra banda de 4rt a 6è potenciant el treball cooperatiu i la creació de vincles entre alumnes. Són tallers basats en la implicació total de l’alumnat durant en el seu procés d’aprenentatge i pensats per treballar les intel·ligències múltiples.

CREATIVACIÓ

Promovem la creativitat i el talent dels nens i nenes per a preparar-los per afrontar el seu futur  a través de reptes reals. Fem que les noves generacions adquireixin les competències necessàries per tal de contribuir de manera positiva als canvis futurs de la societat actual.

RACONS D'APRENENTATGE

Treballem a partir de racons per tal que el nostres alumnes adquireixin de manera més personalitzada els diferents aprenentatges. Distribuïm els alumnes en petits grups per a la realització d’activitats simultànies de manera autònoma.