ESO

 

Preparem els alumnes amb les competències personals i acadèmiques pels reptes del S XXI.

Formem persones curioses, autònomes, creatives i motivades per descobrir el món complex i multicultural en què vivim.

 

ESTRUCTURA

. 1r cicle (1r i 2n d’ESO) dels 12 als 14 anys.

. 2n cicle (3r i 4t d’ESO) dels 14 als 16 anys.


HORARI

Matí: de 9h a 13:30h

Tarda: de 15h a 17h

Hi ha servei d’activitats extracurriculars al migdia (de 14h a 15h) i a la tarda (de 17h a 18h)

 

Us adjuntem dos vídeos: el primer de com presentem la cloenda d'un projecte i l'últim dia del crèdit de síntesi del curs passat a 3r ESO

 

EL NOSTRE PROJECTE A L' ESO APOSTA PER...

TREBALL X PROJECTES

Fomenta l’autonomia dels alumnes. Augmenta la implicació dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge. Afavoreix l’aprenentatge significatiu.Propicia el treball interdisciplinari Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules.

TALLERS INTERNIVELLS

Són tallers que en una mateixa activitat participen alumnes de 1r, de 2n, de 3r i de 4t. Cada alumne fa a tres tallers setmanalment que tenen una durada d’un semestre.

ORIENTACIÓ

Treballem l’orientació cap als estudis postobligatoris tant a 3r com a 4t. Ajudem els alumnes a estar informats i a seguir processos reflexius per tal de prendre les seves pròpies decisions i els acompanyem en tot el procés.

EMPRENEDORIA

S’inicia amb la matèria d’emprenedoria a 3r d’ESO i a acaba amb el projecte d’empresa a 4t d’ESO.