Projecte Educatiu

El nostre Projecte Educatiu de Centre dona resposta a una educació clarament competencial, dotem els nostres alumnes de les eines necessàries per viure en societats cada cop més complexes.

Preparem als nens d'avui pels reptes del demà.

Volem nenes i nens, nois i noies que SIGUIN:

  • ciutadans compromesos,
  • bons comunicadors,
  • creatius i innovadors,
  • crítics i reflexius.

i que SÀPIGUEN:

  • prendre decisions,
  • resoldre problemes,
  • col.laborar i liderar.

 

Prioritzem doncs, l'alumne com a protagonista del seu procés d'aprenentatge.


 

DESENVOLUPAR DESTRESES COMUNICATIVES
“Escriu per ser entès, parla per escoltar i llegeix per créixer” Lawrence Clark Powell
POTENCIAR LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL.
“L’ensenyament que deixa empremta no és el que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor” Howard G. Hendricks
FOMENTAR EL COMPROMÍS CIUTADÀ
“Si la resposta a la pregunta “Què vols ser de gran?”  fos  “vull ser una bona persona”; segurament seríem a prop de la societat que somniem.
PROMOURE LA CULTURA REFLEXIVA
“Si vols ser savi, aprèn a interrogar raonablement, a escoltar amb atenció, a respondre serenament i a callar quan no tinguis res a dir.” Johann Kaspar Lavater
IMPULSAR LA CULTURA EMPRENEDORA
“El  gran repte de l’educació no és el coneixement, sinó l’acció". Herbert Spencer
"Només educant la creativitat per innovar dels nens i nenes des de l'escola, podran ser els inventors del seu futur"
INTEGRAR L’ALFABETITZACIÓ DIGITAL
“Alfabetitzar-se digitalment és orientar-se i navegar en el món digital, trobant sentit a les rutes que tracem”.
INCENTIVAR L’APRENENTATGE COOPERATIU
“En una societat que té intel.ligència col.lectiva , l’èxit o el fracàs no depèn d’aportacions personals sinó de les sinergies entre persones i equips”.
GARANTIR UN APRENENTATGE INCLUSIU DE TOT L’ALUMNAT
“ Algú va fer un cercle per deixar-me fora…… i jo en vaig fer un de més gran per incloure a tothom” S. Solo


Les línees d'actuació del nostre projecte són:

FOMENT DE LES LLENGÜES

VALORS I HABILITATS SOCIALS

FOMENT DE LA CULTURA EMPRENEDORA

INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

APRENENTATGE X TASQUES

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT


La nostra escola ha consolidat un seguit de PROJECTES que integren TRANSVERSALMENT aquestes línies d'actuació:

PLA LECTOR

COMUNICACIÓ I VEU

CREATIVACIÓ

BE AN ENTREPRENEUR

PROJECTE EMPRESA

INTERAULA

CIÈNCIA COMPARTIDA

HABILITATS X LA VIDA

TALLERS INTERNIVELLS

WORKSHOPS


L’escola organitza al llarg del curs un seguit de jornades que tenen com objectiu principal la participació de totes les etapes educatives, per tal de reforçar els vincles entre els alumnes i professors de tota la comunitat educativa.  
Aquestes jornades ens permeten formar persones completes, capaces de conviure i de respectar i valorar el que significa viure en una comunitat, en aquest cas escolar. Aquestes interaccions constitueixen experiències educatives que configuren la nostra comunitat d'ensenyament i aprenentatge. El dia a dia és fonamental per crear aquesta comprensió i aquest entorn, en el qual les mostres de respecte en siguin la base i a través de les activitats comunes es reforcin els llaços de la comunitat i el sentiment de pertinença.

Aquestes jornades són:

SETMANA DE LA CIÈNCIA

SETMANA DE LA MÚSICA

PROJECTE UNESCO

SETMANA DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

JORNADA MATEMÀTICA

FÒRUM JOVE