Infantil

 

 


ESTRUCTURA

. 1r cicle (Llar d'infants) d'1 a 3 anys.. 2n cicle (Parvulari) de 3 a 6 anys.

Ambdós cicles estan estretament vinculats, i mantenen una relació de coherència i continuïtat, proporcionant als infants contextos educatius que amplien, diversifiquen i complementen les experiències viscudes en el context familiar.

HORARI

Acollida matinal: 8.30h

Matí: de 9h a 12h

Tarda: de 15h a 17h

Hi ha servei d’activitats extracurriculars al migdia (de 14h a 15h) i a la tarda (de 17h a 18h)


 

LLAR D'INFANTS

L’atenció educativa és personalitzada i es basa en l’afecte i en la confiança. L’adquisició dels hàbits i dels aprenentatges bàsics es fa a través de la metodologia activa, atenent el moment evolutiu de cada nen.

Partim del concepte d’infant  com a persona única amb unes capacitats i aptituds pròpies,  i com a protagonista del seu procés d’aprenentatge, donant valor a les petites coses de cada dia , que són les que es converteixen en grans aprenentatges.  

La mestra - educadora és la guia i facilitadora dels aprenentatges dels infants , ajudant-los a assolir autonomia establint vincles afectius, en un ambient relaxat i que ofereix  riquesa de materials, afavorint així l’activitat curiosa, crítica, investigadora i  l’aprenentatge significatiu.

 

 

 

 

 

INFANTIL

Es parteix del que és més proper per als nens i nenes per afavorir i avançar en el seu procés d’aprenentatge, en un entorn adequat per experimentar i cercar respostes a la curiositat.

Incorporem les innovacions a la nostra acció educativa, potenciant la participació dels alumnes i l’aprenentatge significatiu.

 

 

 

 

EL NOSTRE PROJECTE DE CENTRE APOSTA PER:

TREBALL X PROJECTES

Aprendre investigant partint dels interessos i motivacions dels infants, així com dels seus coneixements previs.. Afavoreix la seva iniciativa i autonomia, posant-lo en situació d’aprenentatge de tot un procés, consistent en fer una recerca sobre un tema

RACONS

Espais concebuts per al joc i l’aprenentatge a través de l’acció amb diferents materials i de la interacció amb els companys. Incorporen activitats, rols, estris i materials que formen part de la vida quotidiana dels adults i dels infants.

ESPAIS D'APRENENTATGE

Entorns estimulants que corresponen a les diferents intel.ligències, incidint en el desenvolupament de les capacitats dels infants. Potencien l’autonomia, la presa de decisions i la cooperació, respectant la diversitat.

AMBIENTS

Espais on a través del joc l’infant pot actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.