Cooperatius

El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.

Treballem de forma cooperativa per aconseguir els objectius següents:

  • Establir relacions solidàries entre l’alumnat.
  • Incrementar el rendiment escolar.
  • Aconseguir un nivell  superior de raonament dels alumnes.
  • Augmentar la cohesió de grup.
  • Desenvolupar les habilitats socials entre iguals.
  • Respectar els diferents punts de vista.

 

 

JNKNJHNJJJHJHJHJHN