Centre Escolar EmpordÓ

Calendari

ESO

El nostre objectiu és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir de manera activa i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que els ha tocat viure.

Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. Esdevenir "competent” implica fer-se conscient que el procés d’ensenyament i d’aprenentatge té un recorregut que va més enllà de l’escolaritat obligatòria.

La integració de coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia personal de l’alumnat  permet prendre consciència del propi procés d’aprenentatge.

Trets diferencials que caracteritzen el nostre projecte de centre:

Grups reduïts de 20 alumnes en totes les nostres aules.

6 avaluacions: 3 preavaluacions i 3 avaluacions.

Potenciem les TAC:

Totes les nostres aules disposen de pissarra digital interactiva (PDI), connexió a internet i wifi.

Tenim implantat l´iPad 1x1 en els cursos de 5è i 6è de primària i 1r, 2n, 3r i 4t d´ESO.     

Aprofundim en l’aprenentatge dels idiomes.

Tots els alumnes d´ESO cursen les materies d’anglès, i la matèria de francès a partir de 3r és optativa. Un cop acabada l´ ESO, es poden presentar als exàmens per obtenir les certificacions de PET i FIRST en anglès  i  DELF en francès.

Dins la matèria d´Educació Física  a 4t d’ESO els alumnes realitzen activitats aquàtiques ( vela lleugera, caiac, , windsurfing i rem de llagut ) al GEN de Roses.

En determinades matèries seguim l’ aprenentatge basat en problemes (ABP)

Oferim estudis fora de l´ horari escolar.

Disposem de Gabinet Psicopedagògic i donem atenció a la diversitat de forma individualitzada.

Realitzem una tasca d’orientació acadèmica i professional a través de tutories grupals i personalitzades  i  de l’equip d’ orientació del centre.