Centre Escolar Empordà

Calendari

PROJECTE PEDAG?GIC

Ideari
Ideari
Tutories personalitzades
Tutories personalitzades
Estudis dirigits i reforç
Estudis dirigits i reforç
TAC a l'aula
TAC a l'aula
Foment de les llengües
Foment de les llengües
Nº reduïts alumnes aula
Nº reduïts alumnes aula
Excel.lents resultats acadèmics
Excel.lents resultats acadèmics
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiu
Gabinet psicopedagògic
Gabinet psicopedagògic