Batxillerat

El Batxillerat és l’última etapa del recorregut formatiu que oferim a l’escola i en la que, podríem dir, els alumnes arriben a la meta. Una meta que en la majoria dels casos és l’accés a la Universitat però també en d’altres, a la Formació Professional.

Tot i que cada etapa és important i suma en el resultat final, posem un èmfasi especial en aquest moment de la vida escolar de l’alumne pels canvis, decisions i estabilitat que demanda. És, a més, en aquest cicle quan més evidents es fan els aprenentatges i la formació adquirida, i cal saber-los projectar.

La Selectivitat és el metaobjectiu que hi ha al darrera de la majoria d’expedients. Per tant, des que es comença BAT1 preparem l’alumne, tant pel que fa al temari com al format, per a una bona resolució de les proves. 

Aquesta metodologia ens ha suposat un índex del 100% d’aprovats, en els darrers anys. 

A més, durant el període de Selectivitat, s’acompanya els alumnes, oferint-los suport i coaching, de cara a gestionar bé els exàmens, evitant un excés de pressió o d’elements stressors.


ITINERARIS

 

Vine a les portes obertes 2021: els nostres alumnes expliquen a les famílies i futurs alumnes els estudis de Batxillerat i Cicles Formatius. 

Jornada de portes obertes 2019: els nostres alumnes expliquen a les famílies i futurs alumnes els estudis de Batxillerat i Cicles Formatius. També fem unes taules rodones amb els exalumnes i els alumnes que començaran Batxillerat i Cicle, emmarcats en el Fòrum Jove d'enguany.

Elevator Pitch 2019 a 2n de batxillerat (TDR)

 

En aquest video de la Jornada de portes obertes 2018, podràs veure com treballem els diferents WORKSHOPS:

 

Mostra Treballs de recerca (TDR) amb Fundació Trams a Barcelona:

 

APOSTEM PER DONAR UN +PLUS DE QUALITAT!

DESPATX - ALUMNE

Els alumnes tenen la possibilitat d'assistir al diferents espais-despatxos en què el professorat resol els seus dubtes i els motiva en l'estudi de cada matèria.

IDIOMES

Oferim la possibilitat de cursar anglès o francès com a primera llengua estrangera (matèria comuna).

La nostra escola és centre preparador d’exàmens Cambridge.Impartim cursos per obtenir el First Certificate i el Certificate in Advanced English, al llarg del curs escolar

 

WORKSHOPS

Espai creat per l’equip docent on l’alumne pot pensar, crear, innovar i ser el propi protagonista del seu aprenentatge.L’objectiu és seguir  potenciant els talents en els alumnes a partir del treball de les intel·ligències múltiples.
Durant la setmana, aprofitant la franja no lectiva de les tardes, els alumnes de Batxillerat tenen l’oportunitat de participar de manera voluntària en tallers organitzats per professionals externs i per professors de les diferents matèries.
Es tracta de tallers tant de reforç com d’ampliació i d’aplicació dels  continguts treballats a l’aula que ofereixen la possibilitat d’experimentar i treballar diferents habilitats que el curriculum no contempla. La temàtica és molt variada, ja que n’hi hauran de comunicació i oratòria, intel.ligència emocional, emprenedoria, orientació acadèmica i professional, món digital i experimentació internivells. També n’hi hauran dos de fixes setmanals d’idiomes, per preparar als alumnes pels exàmens oficials d’anglès, com poden ser el First Certificate i el Certficate in Advanced English i de Francès com el B2.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

El batxillerat és l’etapa decisiva per l'elecció dels estudis universitaris.És per això que l’escola utilitza tots els mitjans al seu abast per orientar l'alumnat cap a la seva futura carrera universitària:

  • Orientació personal: foment dels valors com la constància i l’esforç, resolució de conflictes o gestió de problemes.
  • Autoconeixement mitjançant tests, per valorar els trets de personalitat, les capacitats i els interessos professionals de l'alumne.
  • Visites a universitats i sessions informatives de les principals universitats de Barcelona en el nostre centre.
  • Pràctiques professionals a la Universitat.
  • Taules rodones amb professionals de diferents àmbits que expliquen el dia a dia i l'experiència pràctica de la seva professió.
  • Assessorament personalitzat des de la tutoria individual, en col·laboració amb els pares, per orientar l'elecció de carrera universitària, atenent a les capacitats i interessos de cada alumne, avaluació de les sortides professionals més adients, eines per encarar el futur professional, consells per fer un bon currículum o una entrevista laboral.