Espais

En aquest nou model de projecte hem hagut de fer front a un nou disseny físic de les aules i de l'escola.

Estem transformant els espais en ambients més estimulants per l'aprenentatge.

ESPAIS EXTERIORS

ESPAIS D'APRENENTATGE

ESPAIS COMUNS

MENJADOR

GIMNÀS

LABORATORIS I TALLERS

BIBLIOTECA

AULES TALLER

AULA ROBOTICA