Creatius

DESCOBRIM...

...la pròpia capacitat creativa i el procés creatiu com a mitjà per resoldre reptes.

EXPERIMENTEM...

...amb treballs cooperatius mitjançant un repte comú.

INVENTEM...

... amb l'aplicació del procés creatiu amb casos reals.

CONVERTIM...

... l'aprenentatge en una aventura.