Compromesos

En l'Aprenentatge i Servei (APS) es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges.

L'APS és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte en el qual els alumnes es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb intencionalitat i utilitat social.

El treballem a 3r d'ESO complementant la matèria d'Educació en Valors.

L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.

 

 

 

El nostre projecte comunitari el realitzarem amb les següents entitats de Roses:

  • CAR Jove
  • CÀRITAS
  • FADIR
  • FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER
  • FUNDACIÓ PI I SUNYER.
  • CREU ROJA DE ROSES

L’objectiu d’aquest APS és crear dinàmiques intergeneracionals potents i de sentit recíproc , en les que els nostres alumnes ofereixin un servei per a un grup de persones amb diverses necessitats, participant i col·laborant en tota una sèrie d’activitats de dinamització .

L’alumnat rep, prèviament, una senzilla formació en cadascun dels àmbits en què participa, duta a terme pel personal de l’entitat i el professorat del centre.

En aquest procés se'ls motiva a poder-se sentir orgullosos de ser capaços d'aportar espais i accions amb les que ompliran de joia la rutinària vida de les persones amb necessitat que participaran en el projecte.

Un servei per aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat

Concep el servei com una resposta a necessitats reals de la societat: protecció del medi ambient, recuperació del patrimoni cultural, ajuda a grups socials amb necessitats, etc.

Un procés d'adquisició de coneixements i competències per a la vida

Desenvolupa processos conscients, planificats i sistemàtics d'ensenyament i aprenentatge que relacionen tasques de servei amb continguts i competències rellevants.

Un mètode de pedagogia activa i reflexiva

S'inspira en una pedagogia de l'experiència, participació activa, reflexió, interdisciplinarietat i resolució de problemes, cooperació, immersió en pràctiques de valor i avaluació múltiple.

Una xarxa de "partenaires" i instàncies de connexió i suport

Requereix un treball en xarxa que coordini les institucions educatives -escolars i no escolars- i les entitats socials que intervenen a la realitat.