REUNIONS FAMÍLIES INICI DE CURS

Dimarts, 28 de Juliol del 2020

Benvolgudes famílies,

Ens agradaria poder-vos compartir tota la planificació prevista del nou Pla d'organització que té com a objectiu establir les bases del retorn a l'escola el proper mes de setembre, amb la finalitat que el curs 2020-21 es pugui desenvolupar amb les màximes garanties, tant des del punt de vista de la qualitat de l'ensenyament com des del punt de vista de la seguretat de l'alumnat i del personal de l'escola.

Ara mateix és molt provisional, hi estem treballant seguint les instruccions que tot just ens va fer arribar la setmana passada el Departament d'Ensenyament. A trets generals podem resumir les mesures que es posaran en pràctica en aquest nou curs escolar :

 • Els alumnes faran classe presencial a l'escola cada dia. Començarem el 14 de setembre.

 • S'han creat grups estables de convivència per tal de reduir al màxim el contacte entre l'alumnat i professorat de tot el centre.

  • Infantil i Primària  amb 2-3 mestres per curs com a màxim.

  • Secundària reduïm els equips docents a grups de 8 o 9 professors, menys a 4t ESO, ja que les matèries optatives no ens ho permeten. S'estan elaborant uns horaris que redueixin al màxim el nombre de professors que entraran a l'aula diàriament.

 • Les entrades i sortides de l'escola seran esglaonades.Els alumnes de cada curs tindran sempre assignada una mateixa porta i un mateix horari d'accés i sortida.

 • Hi haurà de servei de transport i menjador.

 • Estem dissenyant circuits de mobilitat per cada curs intentant la mínima traçabilitat possible.

 • Els objectius bàsics d'aquest nou pla seran dos projectes que es duran a terme al llarg de totes les etapes.

  • Pla TAC per tal de garantir l'accés a les noves tecnologies per part de tot l'alumnat, adaptant noves metodologies d'aprenentatge per fer front a les noves necessitats que ens podrem anar trobant al llarg d'aquest curs. 

                      Paral.lelament estem dissenyant un pla de formació per les famílies, marcant unes directrius de treball comunes a totes les etapes, en cas d'un possible confinament.

  • Pla d'Acompanyament Emocional com a objectiu prioritari de centre per tal de garantir el seguiment individualitzat de l'alumnat i atendre les seves necessitats a nivell emocional. Cal tenir en compte que la situació viscuda ha estat excepcional i marca un nou context per a la totalitat de l'alumnat, afectant a tots els membres de la comunitat educativa. 

 • Pel que fa a les activitats extraescolars garantim que tindran lloc en les mateixes franges horàries de migdia i tarda, tot i que degut a la situació que estem vivint, no es podrà garantir la mateixa oferta que altres anys. 

 

Aprofitem per convocar-vos a una reunió informativa el proper mes de setembre per part de l'equip directiu on us podrem detallar i concretar aquest pla. Es farà telemàticament a les 20h:

 • INFANTIL: dimarts 1 de setembre
  PRIMÀRIA : dimecres 2 de setembre
  SECUNDÀRIA : dijous 3 de setembre

Com cada any farem les reunions dels tutors/es amb les famílies, però en format telemàtic. Us fem arribar la planificació d'aquestes, per tal que us pugueu organitzar amb temps.