DEFC 2019

Dijous, 25 de Abril del 2019

El Dia de l’Educació Física al Carrer és una jornada festiva i de convivència per mitjà de la qual volem fer visible el valor l’Educació Física. Alumnat i professorat sortim a les places, parcs i carrers dels nostres pobles, ciutats i comunitats per acostar-la a la gent i mostrar al conjunt de la societat tot allò que és i representa.

L’Educació Física és una matèria que promou espais de benes- tar i aprenentatge mitjançant el moviment i les accions saluda- bles, cíviques, participatives, cooperatives, inclusives, emocionals, creatives i expressives, en què l’esforç i l’autonomia esdevenen fonamentals. Per això confirmem, que tot i que la seva pell és física, motriu i corporal, la seva essència és, sens dubte, EDUCATIVA i social.

L’Educació Física és una eina fonamental per al desenvolupament integral i integrador dels nostres infants que reporta beneficis físics, psíquics i socials.

L’Educació Física és un mitjà idoni per fomentar estils de vida actius i saludables per trencar els elevats índexs de sedentarisme i obesitat.

L’Educació Física ofereix un escenari immillorable d’aprenentatge personal, social i cultural que permet construir i desenvolupar les actituds i els valors necessaris per viure i conviure en societat.

Per tot això, afirmem que l’Educació Física ha de ser un component de primer ordre en aquest procés de renovació educativa i pedagògica que està vivint l’escola actualment. I per això continuarem treballant, fins a aconseguir-ne la presència com a eina valuosa de transformació i cohesió social.

El DEFC és una iniciativa inicial del professor d’Educació Física Fran Flórez, que el 6 d’abril de 2011, coincidint amb el Dia Mundial de l’Activitat Física, va decidir sortir al carrer amb els seus alumnes a fer classe a Laviana (Astúries). L’objectiu era mostrar als veïns com és l’actual Educació Física, una activitat d’aula desconeguda de la ciutadania.

Nosaltres hem participat amb els alumnes de 5è de primària amb el monitoratge dels alumnes de 2n d'ESO. Les proves s'han realitzat a la Plaça Catalunya de Roses i a la platja del davant.

Catalunya, mitjançant el COPLEFC, es va sumar a la iniciativa el 2016 i en la primera edició va aplegar més de 1.500 alumnes, corresponents a 16 centres educatius, mentre que el 2017 ja s’hi van sumar 9.290 alumnes, corresponents a 91 centres de tot el país, i el 2018 van ser 13.693 alumnes i 131 centres d’un total de 20 comarques.