Centre Escolar Empordą

    tornar

Calendari

Actualitat

ESTRENEM NOU PROJECTE EDUCATIU A LA LLAR D'INFANTS

23 d'abril

Aquest curs el  centre ha implementat amb molta il·lusió un nou projecte educatiu a la Llar d'Infants.

Parteix del concepte d'infant com a protagonista del seu procés d'aprenentatge i del de l'educadora com a guia, en un ambient relaxat, donant valor a les petites coses de cada dia.

L'atenció educativa és personalitzada i es basa en l'afecte i la confiança. L'adquisició dels hàbits i dels aprenentatges bàsics es fa a través de la metodologia activa, atenent el moment evolutiu de cada infant  i garantint la  inclusió de tot l'alumnat.

Hem introduït canvis tant a nivell metodològic com d'espais i materials, per tal de facilitar l'aprenentatge.

El projecte es basa en una metodologia globalitzadora, el joc per racons, espais d'aprenentatge i la combinació d'activitats lliures i dirigides.

S'han transformat les aules en ambients més estimulants per aprendre creant espais flexibles que afavoreixen la creativitat.

Apostem per introduir i incorporar les innovacions a la nostra acció educativa potenciant sempre l'aprenentatge significatiu.

La llar d'infants comparteix edifici amb el segon cicle de l'educació infantil. L'edifici és d'una sola planta , amb quatre unitats d'edats entre 1 i 3 anys. Cada grup d'infants té el seu espai propi de joc, moviment, canvi i lavabos i, compartint els espais de la sala de psicomotricitat i dormitori, sala central polivalent , espai de descoberta, espai artístic i pati amb els infants de 3, 4 i 5 anys.

La llar d'infants està oberta de les 8:30h del matí a les 18h de la tarda (divendres 17h), amb horaris d'entrada i sortida flexibles per a les famílies.

Donem molta importància a la relació amb les famílies. Relació que es basa en la cooperació, el diàleg i la confiança. A través de la comunicació diària a l'entrada i sortida de l'infant, l'ús de l'agenda i l'ús de la plataforma digital de l'escola (clickedu). L'acció tutorial es realitza  amb una primera entrevista inicial, després conjuntament  amb totes les famílies una reunió  del grup classe abans d'iniciar el curs escolar al setembre, i al llarg del curs de manera individual en funció de les necessitats de l'infant i sempre que les famílies ho considerin oportú.