Centre Escolar EmpordÓ

    tornar

Calendari

Actualitat

HEM DE PREPARAR EL CAM═ PER ALS ALUMNES O PREPARAR ELS ALUMNES PER AL CAM═?

16 de marš

Van ser primer Sòcrates, i més tard, el seu deixeble, Plató, els que van instituir el diàleg o debat com la millor eina per aproximar-se a la veritat, per construir coneixement.

Plató, a gairebé totes les seves obres, la utilitza com a tècnica narrativa per aprofundir en temes tan diversos i transcendentals com quina seria la millor organització política, què és la veritat, la realitat o la justícia... fins i tot tracta el tema de l’amor a El banquet on sis comensals en fan una dissertació.

La "Dialèctica” com a filosofia de vida, com a manera d’actuar i pensar, serà defensada al llarg de la història per pensadors com Descartes, mirar tranquil·lament si un mateix està d’acord amb sí mateix, serà la primera regla del seu mètode.

En ple segle XXI, doncs, no podem obviar aquesta evidència. És per això que des del projecte de comunicació i veu del Centre Escolar Empordà es treballen les habilitats comunicatives, lingüístiques i vocals per tal que l’alumnat, des de l’educació infantil fins a batxillerat, les vagi adquirint progressivament i les pugui desenvolupar amb normalitat en cadascun dels àmbits que exigeix la vida.

Aquesta matèria, d’una hora setmanal, que s’imparteix al llarg del curs a grups reduïts d‘alumnes, té com a objectiu fomentar l’esperit crític, l’escolta activa, el respecte, l’autoestima, el coneixement d’un mateix i la confiança en el grup a través del treball de les emocions.

Aquest projecte culmina a batxillerat amb els workshops de comunicació d’en Quim Casas, de l’Alfred Picó i la participació a la Lliga de Debat.

Aquests workshops aporten eines a l’alumnat per tal d’optimitzar les seves capacitats personals i millorar el seu discurs, cosa que els servirà, entre d’altres, per poder defensar amb seguretat el treball de recerca prescriptiu a 2n de batxillerat.

Dedicar temps de qualitat a l’alumnat és una inversió de futur necessària, sobretot, en l’etapa pre-universitària en la qual els nois i noies pateixen canvis emocionals, i on és tant important reforçar-los l’autonomia i l’autoestima que són les claus del creixement personal. És per aquest motiu que creiem que és fonamental dur a terme projectes d’aquest tipus.