Centre Escolar EmpordÓ

Calendari

Llar d'infants

En aquest primer cicle d’educació infantil treballem de forma global. El protagonista dels aprenentatges és el mateix infant, capaç de crear el seu propi itinerari per descobrir el món que l’envolta. L’adult l’acompanya en tot moment fent que se senti segur; l’ajuda, crea situacions i li facilita materials enriquidors per estimular i nodrir el seu creixement.

L’ infant s’anirà descobrint a si mateix, s’adonarà de les seves possibilitats i s’anirà formant com a persona. També descobrirà l’entorn natural i social que l’envolta, actuant, observant, comparant... A través de les diferents formes de comunicació (llenguatge oral, musical, plàstic i matemàtic), el nen podrà representar i manipular la realitat que l’envolta.

Seguim el mètode d’estimulació primerenca de Glenn Doman : bits (unitats d’informació), música clàssica,  passeig pedagògic i psicomotricitat.

L’anglès  s’introdueix des del primer cicle, per vehicular aprenentatges que resultin familiars, en tres sessions setmanals de trenta minuts cadascuna, amb una professora nativa. El francès el treballem diàriament, a través de bits, vocabulari  i cançons.

Treballem les TIC en sessions de mitja hora setmanals i  les dediquem a familiaritzar-se amb la PDI (pissarra digital interactiva), interactuant amb ella a través del dibuix.

El joc simbòlic es treballa a partir dels racons, espais concebuts per al joc i l’aprenentatge on s’ incorporen activitats, rols i materials que formen part de la vida quotidiana, i per tant, permeten evocar-la. El treball que es fa en els racons fomenta l’autonomia i la responsabilitat de l’ infant, associant el joc i l’aprenentatge. 

iPad
sessiˇ de BITS
a l' aula