Centre Escolar EmpordÓ

Calendari

PrimÓria

L’etapa de la primària és una etapa clau en el desenvolupament dels nens perquè  aprenen a ésser autònoms i es formen com a persones.

El nostre principal objectiu és assolir un nivell òptim de comprensió i expressió orals i escrites, així com un bon raonament lògic i matemàtic, despertant en els alumnes l’estimació per l’estudi, la curiositat pel saber, la rigorositat  i la utilització de les noves tecnologies.

Els alumnes de primària adquiriran al llarg de l’etapa els coneixements i les responsabilitats que els permetin encarar amb garantia els nous reptes de Secundària.

 El nostre projecte de centre aposta per:

Formació en llengües. A part de les hores curriculars, al llarg del curs es realitzen tres hores setmanals de comprensió oral i escrita. El pla lector, juntament amb els tallers d’escriptura i comprensió, fan que els alumnes vagin assentant les bases per a futurs aprenentatges.

Idiomes. Per tal de promoure l’ús de les llengües estrangeres, la nostra escola imparteix l’assignatura de plàstica en anglès de 1r a 6è i es realitzen tres hores d’anglès setmanals. Els alumnes també cursen dues hores setmanals de francès.

Grups reduïts.Treballem en grups  reduïts de 18/20 alumnes/aula.

Durant el primer trimestre ,els alumnes de CI i CM de primària fan l’activitat de piscina dins el marc de l’assignatura d’Educació Física. A més a més ,els alumnes de 6è fan activitats  aquàtiques al llarg del tercer trimestre en el GEN de Roses.

Les aules estan equipades amb els recursos didàctics més actuals i innovadors.