Centre Escolar EmpordÓ

Calendari

Batxillerat

El batxillerat, etapa educativa formada per dos cursos acadèmics, prepara l'alumnat per a la seva incorporació a estudis superiors. El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, de matèries de modalitat i de matèries optatives, i també del treball de recerca.

És una etapa que demana dels alumnes l'adquisició d'una sèrie d'hàbits de treball que els proporcionin la maduresa suficient per adquirir autonomia i rigor en el treball intel·lectual, disciplina i ordre en l'estudi i mètode de treball científic.

En acabar el Batxillerat, els alumnes han de triar quins estudis superiors volen cursar. Per tal d'ajudar-los a prendre de manera responsable i encertada aquesta decisió, realitzem una tasca d'orientació acadèmica i professional a través de tutories personalitzades  i  de l'equip d' orientació del centre.

L'escola ofereix les següents modalitats de batxillerat:  humanístc, social , científic i tecnològic.

Com a trets diferencials que caracteritzen el nostre projecte de centre destaquem els següents:

Grups reduïts de 15 a 20 alumnes en totes les nostres aules.

6 avaluacions: 3 preavaluacions i 3 avaluacions

 

Totes les nostres classes disposen de pissarra digital interactiva (PDI), connexió a internet  i wifi.

Aprofundim en el coneixement d' idiomes. Tots els alumnes de Batxillerat cursen la matèria d'anglès i opcionalment trien la matèria de francès. Posteriorment es poden presentar als exàmens per obtenir les certificacions corresponents de   FIRST i ADVANCE en  anglès  i  DELF en francès.

En la matèria de Biologia seguim l´aprenentatge basat en problemes (ABP) : Biologia en context.

Disposem de Gabinet Psicopedagògic i donem atenció a la diversitat de forma individualitzada

Oferim un horari de classes que permeti als nostres nois i noies una bona preparació del seu currículum i que també els ajudi a portar a terme  altres activitats extraescolars útils en la seva formació. Per això disposen d'horari intensiu i per les tardes poden assistir a Workshops, despatx alumne i sessions de treball de recerca.