Centre Escolar Empordā

Calendari

CFGM

Estudiar un cicle representa un canvi important respecte a l’ ESO, donat que l’alumne/a ha de modificar el seu tarannà, incidint més en la responsabilitat i l’autodisciplina per poder gestionar i planificar el seu temps. També implica una preparació específica que farà que es pugui incorporar al món del treball.

A l’escola impartim el Cicle Mitjà d’activitats comercials. Aquesta formació professional proporcionarà als alumnes la competència general per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de bens i/o serveis  i la de saber gestionar un petit establiment comercial.

El cicle estarà concertat pel Departament d’Ensenyament i no representarà cap cost per als alumnes inscrits.

Dins el pla d’estudis es cursaran els següents mòduls:

Mòduls Professionals

 

Hores màx-mín

HLLD

Unitats formatives

Hores mínimes

01 Dinamització del punt de venda 

 

165-132

 

33

UF 1 Organització de l’espai comercial i gestió de l’àrea expositiva

33

UF 2 Aparadorisme: muntatge i manteniment

66

UF 3 Accions promocionals en el punt de venda

33

02 Gestió de compres 

99

0

UF 1 Aprovisionament

33

UF 2 Procés de compres i seguiment 

66

03 Gestió d’un petit comerç

165

0

UF1 Emprenedoria i creació d’un petit comerç

33

UF2 Gestió econòmica d’un petit comerç

66

UF3 Procés administratiu,comptable i fiscal

66

04 Processos de venda 

165

0

UF 1 Venda al consumidor final

66

UF 2 Venda a intermediaris, empreses i organitzacions

66

UF 3 Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda

33

05 Serveis d’atenció comercial 

132-99

33

UF 1 Atenció presencial i telefònica al client

33

UF 2 Atenció per escrit al client

33

UF 3 Serveis al consumidor i gestió de la relació amb clients (CRM)

33

06 Tècniques de magatzem 

132

0

UF 1 Organització i seguretat del magatzem

33

UF 2 Recepció de mercaderies

33

UF 3  Expedició de mercaderies

33

UF4 Inventari i gestió d’estocs

33

07 Venda tècnica 

165-132

33

UF 1 Venda de serveis

33

UF2 Venda de productes comercials

45

UF 3 Venda de productes industrials, del sector primari i immobiliaris

33

UF 4 Telemàrqueting

21

08 Anglès

99

0

UF1 Anglès tècnic

99

09 Aplicacions informàtiques pel comerç 

165-132

33

UF 1 Tecnologies digitals i eines d’internet per l’empresa

33

UF 2 Edició digital de material publicitari

66

UF 3 Gestió de bases de dades i fulls de càlcul

33

10 Comerç electrònic 

99

0

UF 1 Gestió de la web i la botiga virtual

45

UF 2 Execució del pla de màrqueting digital

33

UF 3 Comunicació empresarial en l’entorn digital

21

11 Màrqueting en l’activitat comercial

99

0

UF1 Recerca d’informació i pla de màrqueting

57

UF2 Producte i distribució

21

UF3 Preu i comunicació

21

12 Formació i orientació laboral

99

0

UF 1 Incorporació al treball

66

UF 2 Prevenció de riscos laborals

33

13 Síntesi d’activitats comercials 

66

0

UF 1 Síntesi d’activitats comercials

66

14 Formació en centres de treball

350h

0

 

 

Total

2000h

0

 

 

 

 Aquells  alumnes que desitgin continuar estudiant podran accedir, mitjançant el curs d’accès a cicle superior que també es cursa en el centre, a un cicle de grau superior de comerç internacional o de comerç i màrqueting.

El projecte curricular d’aquest curs contempla l’ensenyament de l’anglès i del francès com a llengües estrangeres.

Es treballa en grups reduïts i es porta un seguiment personalitzat de les pràctiques que es realitzen a les empreses. Cal destacar la borsa de treball del centre i l’alt nivell de col·locació al mercat laboral.

Descarregar informaciķ