Centre Escolar Empordà

  • Presentació
  • Junta
  • Contactar

Calendari

Junta

Presidenta
Lídia Sagué i Mach
Lídia Sagué i Mach
Tresorer
Josep Maria Mas Blanch i Ponce
Josep Maria Mas Blanch i Ponce
Secretària
Laura Rodríguez Peralbo
Laura Rodríguez Peralbo

Vocals

Montserrat Ribas i Marès
Montserrat Ribas i Marès
Mar Paniagua Gratacòs
Mar Paniagua Gratacòs
Ester Guitart i Bruñol
Ester Guitart i Bruñol