Centre Escolar EmpordÓ

Calendari

ABP

L’aprenentatge basat en problemes constitueix un model d’instrucció en què els estudiants planegen, implementen i avaluen projectes que tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula classe.

L'ABP inclou els beneficis següents:

  • S’exposa una gran varietat d’habilitats i de competències.
  • Es treballen la col·laboració, planificació, presa de decisions i maneig del temps.
  • Augmenta la motivació.
  • Connecta l’aprenentatge a l’escola amb la realitat.
  • Fomenta l’aprenentatge col·laboratiu , permetent als estudiants compartir idees.
  • Prepara els estudiants per als lloc de treball, per al món real

Apliquem la metodologia ABP a les matèries de socials i ciències naturals de 1r d’ESO i a la matèria de biologia de batxillerat.