Centre Escolar EmpordÓ

Calendari

iMot

Pla Lector

Els alumnes de Primària i d'ESO participen d’un pla lector que consisteix inicialment en fer lectura recreativa cada dia. El temps emprat depèn del cicle:  entre 15 i 30 minuts diaris. 

Tots els docents s’han implicat en aquest projecte lector.  No hem d’oblidar que la llengua la fem servir sempre i que nosaltres, com a docents, o els pares, des de casa, n'hem de ser bons usuaris, i els màxims referents  per als nostres nens. Som els vertaders models de llengua per a ells.

Amb el Pla Lector es vol aconseguir desenvolupar els hàbits lectors, a través de lectures lliures, recreatives i motivadores i desenvolupar les capacitats comunicatives relacionades amb la comprensió lectora.

Bàsicament, l’objectiu és el d’ensenyar a llegir per comprendre i aprendre.