Centre Escolar EmpordÓ

Calendari

Emprenedoria

Amb l’objectiu d’escurçar les distàncies entre l’escola i la societat en què vivim, l'escola participa de diferents projectes:

Projecte Be an entrepreneur

Des del curs 2012/13  l’alumnat de 3r d’ESO treballa en el projecte per tal de fomentar l’esperit emprenedor, potenciant els valors del  treball i l’esforç, amb una metodologia de treball on l’alumne-a és protagonista i centre del seu propi aprenentatge. Es basa en un treball a partir de la pràctica on l’aprenentatge és actiu, cooperatiu i significatiu.

En el curs tots els alumnes tindran l’oportunitat de treballar amb diversos recursos i estratègies relaciones amb la creativitat personal. L’objectiu de tot plegat és veure si els alumnes són capaços d’organitzar-se , tot seguint les directrius del formador extern, per poder arribar a crear una idea o un producte i fins i tot formalitzar-ne la presentació davant una audiència externa a l’alumnat de classe.

Programa Microempreses

Els alumnes de 4t d'ESO  també participen en el 'Programa Kit caixa emprenedors de la Fundació La Caixa.

La missió de la Fundació t és la de preparar i inspirar els joves perquè tinguin èxit ajudant-los a desenvolupar el seu esperit emprenedor. La finalitat del programa és brindar als estudiants una experiència pràctica de gestió empresarial a través de l'organització i creació d'una empresa. 

Els alumnes treballaran dues hores setmanals, en grups de 5-6 alumnes.

 

Problemas en la creacion