Centre Escolar Empordā

Aprenentatge cooperatiu

L'escola aplica mètodes d'aprenentatge cooperatiu que fomenta el desenvolupament de les habilitats socials i competències en intel.ligència emocional.

Els aprenentatges cooperatius parteixen d’activitats que impliquen ajudar-se l’un a l’altre.

Saber treballar en equip i de forma coopera­tiva és una competència que cal ensenyar i aprendre. Aquesta competència fa referència a la capacitat per realitzar qualsevol tasca que requereix la participació de diferents persones per portar-la a terme. Suposa la necessitat mútua de compartir habilitats, coneixements i establir una relació de con­fiança entre els companys del grup-classe, millora la motivació per les tasques escolars i desenvolupa la creativitat.

 Ja des de l’educació infantil aprenen treballant cooperativament a l’hora de pintar entre tots un mural, ajudant-se a posar-se les bates, pintant i retallant en equip. D'aquesta manera, des de ben petits, ja comencen a treballar activitats concretes, fomentant l’adquisició d’hàbits personals, l’ajut entre iguals i el saber donar i rebre dels altres.

 A partir de l’educació primària es treballa a nivell d’aula dins les diferents matèries del curs i a nivell d’escola a partir dels diferents projectes del centre, com la setmana de la ciència, la jornada matemàtica,… on petits i grans comparteixen coneixements i aptituds.