Centre Escolar Empordā

Excel.lents resultats acadčmics

Els resultats obtinguts en els indicadors externs, en les competències bàsiques de 6è E.Primària i  de 4t ESO i  en les PAU a Batxillerat avalen els nostres bons resultats acadèmics

Aquests resultats són fruit:

  • del seguiment personalitzat que duem a terme
  • de l’acció tutorial
  • de la dedicació i professionalitat dels mestres i professors
  • del nostre sistema d’avaluació -sis avaluacions a secundària- que fa que fins a l’última hora els nostres alumnes tinguin possibilitats d’aprovar les assignatures
  • de la nostra metodologia de treball 
  • de la implicació i el compromís de les famílies envers l’escola