Centre Escolar Empordā

Nē reduīts alumnes aula

A partir de 1r de primària treballem amb grups reduïts d’alumnes a l’aula, 18-20 alumnes a primària i 20 alumnes a secundària.  

Treballar amb aquest nombre d’alumnes per aula ens permet:

    - Atenció més individualitzada per part del professor.

    - Desenvolupar dinàmiques d’ensenyament i aprenentatge més actives i participatives.

    - Major interacció professor-alumnes i entre els mateixos alumnes.     

    - Planificar diferents organitzacions metodològiques a l’aula.

    - Desenvolupar la capacitat de cooperació i afavorir l’intercanvi d’experiències.

    - Estimular la competitivitat i motivar la capacitat de treball.