Centre Escolar Empordā

Foment de les llengües

A la nostra escola introduim les llengües anglesa i francesa ja a la Llar d’Infants, a partir d’alumnes de tan sols un any, i es continuen estudiant durant tota l’Educació Infantil, fins a Batxillerat.

El projecte curricular a l’educació infantil contempla 2h setmanals d’anglès i a partir de Primària tenen 3h setmanals d’anglès.

Al llarg de tota la Primària, s’imparteix la matèria de Visual i Plàstica en llengua anglesa.

A l’etapa d’Infantil, l’aprenentatge és oral, mitjançant els bits, les cançons i les rondalles, que cobreixen una àmplia varietat de temes. Pel que fa a l’anglès, també en aquesta etapa utilitzem el mètode "Ready for a story” del Sr.Artigal, a través del qual s’inicia l’aprenentatge de l’anglès per mitjà de contes que els alumnes representen col.lectivament a classe.

Al Cicle Inicial es comença a introduir la visualització del vocabulari bàsic escrit, i a relacionar-lo amb les imatges corresponents.

Al Cicle Mitjà, es comencen a treballar les estructures gramaticals bàsiques, i s’amplia el vocabulari. A més, es representen petits diàlegs o converses (role plays), i s’estimula la comprensió auditiva amb gravacions que giren al voltant de temes i vocabulari coneguts pels alumnes.

El Cicle Superior és una etapa de consolidació lingüística, en la qual la comprensió lectora i l’expressió escrita es comencen a equiparar amb l’expressió oral.

A l’etapa d’ESO, treballem la matèria d’anglès en grups flexibles, segons nivells d’aprenentatge.

Tots els alumnes que cursen Batxillerat en el nostre centre estudien anglès com a primera  llengua estrangera. En aquesta etapa, es treballen amb la mateixa intensitat totes les habilitats lingüístiques (expressió escrita i oral, comprensió auditiva i lectora), amb l’objectiu que els alumnes siguin capaços d’afrontar amb èxit les titulacions externes d’anglès, l’examen de Selectivitat, i sobretot, de comunicar-se sense problemes en aquesta llengua.

Els alumnes del Cicle Formatiu estudien totes dues llengües estrangeres (francès i anglès), enfocades al món laboral.

A fi d’aconseguir aquests objectius, disposem d’una professora anglesa nativa que s’encarrega exclusivament de perfeccionar l’expressió oral dels alumnes, en converses per parelles.

La nostra escola prepara els nois i noies per obtenir els següents diplomes:

- Els diplomes de Préparatoire Première et Deuxième Année de l’Institut   Francès.

      - El diploma del DELF (Diplôme d’Études en Langue Française):

                A2 – 3r ESO¸B1 – 4t ESO i B2 – Batxillerat

- El diploma de PET (Preliminary English Test), de la Universitat de Cambridge

- El diploma de FCE (First Certificate in English) de la Universitat de Cambridge

Tot això no fa més que evidenciar la sensibilització de la nostra escola envers les llengües estrangeres.

Des de l’any 2012 som Exam Preparation Centre de la Universitat de Cambridge (centre de preparació i realització)