Centre Escolar Empordā

Tutories personalitzades


Els pares i mares tenen una gran responsabilitat en l’educació dels seus fills i és per això que l’escola dóna molt valor a establir una relació permanent i estreta amb les famílies, que els permeti implicar -se plenament tant en l’educació dels seus fills com en el projecte del propi centre.

Al setembre, abans de l’inici de curs, es fa una reunió informativa per tal d’explicar a les famílies l’organització i planificació del curs, on s'entrega la guia educativa del curs corresponent.  En acabar el 1r i 2n trimestre es fan reunions grupals de valoració del curs.

Els tutors realitzen un mínim d’una/dues  entrevistes trimestrals amb les famílies a fi d’intercanviar informació sobre el procés d’aprenentatge, socialització i desenvolupament personal de l’alumne.

L’escola disposa de la plataforma educativa clickedu per fomentar la comunicació escola-família.