Centre Escolar Empordą

Calendari

Jornada Matemątica

El 12 de Maig se celebra el dia escolar de les matemàtiques per commemorar el naixement de Pere Puig Adam i des del centre celebrem la Jornada Matemàtica, durant la qual realitzem diferents activitats lúdiques i divulgatives que mostren el paper fonamental de les matemàtiques en la vida quotidiana i professional de les persones.

Al llarg del dia es plantegen diferents jocs, tallers i gimcanes, en què es treballen els diferents blocs de les matemàtiques mitjançant tota una sèrie de proves on els alumnes resolen problemes de forma amena i lúdica. Amb totes aquestes activitats s’afavoreix la relació entre els companys més petits i grans de l’escola, ja que es treballa molt en equip. La jornada finalitza donant per acabat el concurs Enigmàtiques, que s’ha estat realitzant durant tot l’any, de forma quinzenal, en les etapes de Primària i Secundària.

L’objectiu prioritari d’aquest treball és el de compartir:

- Compartim un projecte, uns coneixements, uns treballs, una il·lusió, un temps.

- Compartim, sobretot, l’alegria d’aprendre tots plegats i aprendre els uns dels altres