Centre Escolar Empordà

Calendari

Projectes intercentres Tr@ms


En els projectes intercentres participen conjuntament alumnes de diferents escoles de la Fundació Tr@ms. Són uns projectes innovadors i  es realitzen a diferents àrees i a diferents nivells.

Tot seguit els fem una relació dels projectes en què participa la nostra escola i quin és l’objectiu principal de cadascun.