Centre Escolar Empordà

Calendari

Bones pràctiques

Tota l'escola participa al llarg del curs en diferents projectes amb l’objectiu de dinamitzar la pràctica educativa i el treball cooperatiu.

Aquestes pràctiques també ens permeten formar persones completes, capaces de conviure i de respectar i valorar el que significa viure en una comunitat, en aquest cas, escolar. Aquestes interaccions constitueixen experiències educatives que configuren la nostra comunitat d'ensenyament i aprenentatge. El dia a dia és fonamental per a crear aquesta comprensió i aquest entorn, en el qual les mostres de respecte en siguin la base i a través de les activitats comunes es reforcin els llaços de la comunitat.

Entre els projectes d'escola que permeten reforçar el sentiment de pertinença a la comunitat del Centre Escolar Empordà, podem citar com a exemples:

  • La Setmana de la ciència
  • La celebració del DENIP
  • El Language Village
  • Els Jocs florals
  • La Jornada Matemàtica


Language village