Centre Escolar Empordà

Calendari

Departaments Virtuals

Dins la Fundació Tr@ms s'han creat els Departaments virtuals col·laboratius, on equips de treball de professors de la mateixa àrea de diferents escoles comparteixen experiències, enllaços i materials didàctics utilitzats a l’aula.

Mitjançant una plataforma digital col·laborativa es facilita la recerca i l’ús de continguts educatius compartits així com pràctiques i experiències docents. Els equips de treball es reuneixen presencialment dos cops a l’any i treballen virtualment la resta del curs.

L’objectiu dels departaments virtuals és el de transferir el coneixement i l’experiència dels professors de manera que es pugui utilitzar com a recurs disponible per a altres professors de les escoles de Tr@ms