Centre Escolar Empordà

Calendari

Projecte Carboschool- Batxillerat

Batxillerat

L’objectiu educatiu del Projecte Carboschool és el de convertir-nos en un centre educatiu obert a escala internacional en recerca climàtica i canvi global tant dins d’un marc educatiu formal com no formal.

La nostra escola participa en aquest projecte científic a nivell europeu en col·laboració amb el laboratori de recerca del clima del parc científic de Barcelona ( LRC-PCB).

La nostra intervenció en el projecte radica en la presa de dades sobre les concentracions de CO2  en diferents ambients i moments i al llarg del curs.

Es tracta d’una col·laboració entre científics, professors i estudiants per tal de recopilar el màxim de dades sobre les concentracions de CO2 atmosfèric i les fluctuacions que pateixen segons un seguit de variables ambientals que anem controlant i fixant.

Amb la finalitat de poder obtenir les dades amb la màxima fiabilitat, ens cedeixen una sèrie d’aparells per realitzar les mesures, i l’assessorament teòric i tècnic necessari per aconseguir uns resultats fiables i útils.

És un projecte que es realitza a nivell europeu i que hi participen diverses escoles, entitats culturals i universitats catalanes i europees.