Centre Escolar Empordà

Calendari

Littel Contes - CS

Projecte plantejat en el marc de la Fundació Tr@ms adreçat als alumnes de cicle superior de primària dins l’àrea de llengua anglesa, en col·laboració amb la de llengua catalana.

L'objectiu d'aquesta activitat es desenvolupar contes escrits en llengua anglesa. Cadascun d’ells té un vocabulari específic, triat pels equips de mestres d’anglès de les escoles de Trams. Els blocs de vocabulari es reparteixen entre els participants per tal que puguin elaborar els textos, les il·lustracions (fotografies, dibuixos,etc.) i el muntatge dels contes.